بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940231549
نام و نام خانوادگي : زهره زوارزاده مقدم
عنوان پایان نامه : بررسی و محاسبه ی میزان دز دریافتی بافت پروستات و سایر بافت های حساس در اثر پروتون تراپی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : به طور معمول در يک فرآيند پرتو درماني با فوتون علاوه بر سلول هاي سرطاني، به سلول هاي سالم نيز آسيب وارد مي شود؛ اما درپروتون درماني اين آسيب هاي ناخواسته به حداقل خود مي رسند. زيرا پروتون بيشترين ميزان انتقال خطي انرژي را در ناحيه انتهاي مسيرخود که به قله براگ مشهور است وارد مي کند.در اين مطالعه، بازه ي مفيد انرژي براي درمان سرطان پروستات و شار ذرات ثانويه توليد شده در فرآيند پروتون درماني، براي تعيين ريسک ابتلا به سرطان ثانويه و خسارت به قلب و ريه و سایر ارگان های حساس، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.در این مطالعه فانتوم انسانی (ORNL) را با استفاده از نرم افزار MCNPX شبیه سازی نموده سپس پرتوی پروتون را با انرژی 52 مگا الکترون ولت به سمت فانتوم ترابرد کرده و تاثیر این پرتو بر روی تومور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان خواهیم دید که پروتون درماني از دقت بالاتري نسبت به راديوتراپي معمولي برخوردار است و آسيب هاي کمتري به سلول هاي سالم خارج از محدوده تومور وارد مي کند. زيرا در بازه ي انرژي مفيد محاسبه شده، بيشترين دز يا آسيب به تومور وارد مي شود. اما با اين حال در اين روش درماني ذرات ثانويه ناخواسته اي توليد مي شوند که ممكن است به سلول هاي ديگر اطراف تومور صدمه وارد کنند.
كلمات كليدي : پروتون درمانی، سرطان پروستات، فانتوم ORNL، کد MCNPX
تاريخ دفاع : 1397-06-20