بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940051859
نام و نام خانوادگي : سميرا اميري
عنوان پایان نامه : ارائه مدل چند هدفه زنجیره تامین پایدار با در نظرگرفتن تقسیم بندی مشتریان و تحت تاثیر ابعاد زیست محیطی و اجتماعی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد فلاح ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : عیسی امینی ,
عليرضا تقي پور رضوان
چكيده : در بازار تجاری امروزی با پدیده محیطی پویا و دائما در حال تغییر و پیشرفت رو به رو هستیم که این فضای موجب تشدید رقابت بین سازمان‌ها شده است، بگونه ای که سازمان‌ها به منظور بقا و پیشرفت در مقابل سایر رقبا نیازمند ارائه روش های جدید و کارآمد در زمینه های کاری خود می‌باشند. بدین جهت مدیریت زنجیره تامین و همگام‌سازی با شرایط روز از موارد پر اهمیت می‌باشد. حال در این سیستم پویا و دائما در حال تغییر شاهد رشد نگرش مربوط به حفاظت محیط زیست و اثرات اجتماعی هستیم. به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر قوانین و شرایطی وضع گشته است که سیاستمداران، مدیران صنایع و ذینفعان را مجاب به پیش روی به سمت مدیریت زنجیره تامین پایدار می‌کند. بدین منظور تحقیقات سال های اخیر بی توجه به امر نبوده است، در این تحقیق نیز به منظور بررسی زنجیره تامین پایدار همراه با توجه به اثرات زیست محیطی و اجتماعی، مدل یکپارچه سه هدفه ای اراته داده شده است که ضمن بررسی زنجیره تامین پایدار یک زنجیره تامین حلقه بسته به همراه دسته‌بندی مشتران را بررسی نموده است. اهداف این تحقیق کمینه سازی هزینه های سیستم، کمینه سازی اثرات نامطلوب زیست محیطی و همچنین کمینه‌سازی عدم تامین تقاضای مشتریان و درواقع افزایش رضایت مندی مشتری بوده است. در این تحقیق به منظور بررسی بهتر مشکلات صنایع کشور از یک مطالعه موردی در شرکت کاشی سازی ایفاسرام بهره جسته‌ایم. همچنین به منظور بررسی کارایی مدل پیشنهادی ابتدا مدل در نرم‌افزار گمز و توسط روش اپسیلون محدودیت حل شده است و در ادامه در ابعاد بالاتر از الگوریتم فراابتکاری NSGA II استفاده شده است. در انتها نیز به مقایسه نتایج و تحلیل آنها پرداخته‌ایم.
كلمات كليدي : مدیریت زنجیره تامین، زنجیره تامین پایدار، رضایت مندی مشتری، زنجیره تامین حلقه بسته، اپسیلون-محدودیت، NSGA II
تاريخ دفاع : 1397-06-03