بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930624206
نام و نام خانوادگي : الهام صحت
عنوان پایان نامه : تئاتر فيزيكال با تكيه بر آثار پینا باش و آناهلپرین
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امير دژاكام
استاد مشاور () : ,
چكيده : کار من در این پروژه رسیدن به تعریفی تازه از حرکت در تئاتر جهان است و همچنین بکارگیری آن در نمایشنامه ای کلاسیک. به بیان دیگر می خواهم با استفاده از تئاتر فیزیکال و تلفیق آن با برخی از اصول دیگر نمایش شکلی تازه به این اتفاق ببخشم. بی شک خواستگاه حرکت در تئاتر شرق آسیاست که ما در فصل دوم با تئاتر هند، چین و ژاپن آشنا خواهیم شد و در ادامه آن به تئاتر غرب، نظریه پردازان و کارگردانانی چون آنتونن آرتو، یرژی گروتفسکی و یوجی نیو باربا و رقص مدرن و به بررسی و شناخت معانی تئاتر فیزیکال تاریخچه و دوگانگی آن می پردازیم. همچنین در فصل سوم با دو صاحب سبک در حوزه تئاتر فیزیکال پینا باش و آناهلپرین و دیدگاه و نظراتشان آشنا خواهیم شد. در فصل چهارم هم از ایده پردازی تا اجرای یک نمایش فیزیکال(ریچارد سوم) را بررسی خواهیم کرد.
كلمات كليدي : تئاتر فيزيكال، پینا باش، آناهلپرین
تاريخ دفاع : 1396-10-13