بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 92291100043
نام و نام خانوادگي : ساره سیدمرتضی
عنوان پایان نامه : تاثیر اندیشه فمینیسم بر هنر اجرا با تکیه بر آثار آنا مندیتا‌ و یایویی کوساما
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد عارف
چكيده : پایان نامه حاضر با هدف بررسی تاثیر فمینیسم بر هنر اجرا انجام گردید. نمونه های مورد بررسی این مطالعه آثار آنا مندیتا (1948م.) و یایویی کوساما (1929م.) می‌باشد و اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردیده است. نتایج بدست آمده که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی کسب انجام پذیرفت نشان می‌دهد که اثرات آگاهی جنبش فمینیسم که از موج دوم آن به دنیای هنر نفوذ کرده بود، مشخص‌ترین جلوه خود را در «پرفورمنس آرت» نمایان کرد. در واقع، احیای هنر اجرا و ظهور هنر فمینیستی در 1970 پیوندی ناگسستنی میان آن دو ایجاد کرد که گفتگو در مورد یکی از آن دو به تنهایی، غیر قابل تصور به نظر می‌آید. آثار مندیتا منعکس‌کننده‌ی چگونگی درک وی از فمینیسم، هنر و هنر فمینیستی است. با تجزیه و تحلیل آثار وی با زنی پرصلابت روبرو می‌شویم که قادر است ساختارهای اجتماعی که تعیین می‌کند یک زن چگونه باید باشد در هم شکند. بسیاری از آثار مندیتا از سوی برخی افراد شدیدا فمینیستی تلقی می‌شوند که در اصل این آثار به شرح حال هنرمند مربوط می‌گردد. یکی از موضوعاتی که در پرفورمنس‌های نخستین وی بسیار نمود دارد، خشونت نسبت به بدن زن است. آثار کوساما در ابتدا می‌تواند باعث سردرگمی مخاطب گردد. زیرا که به نظر می‌رسد هیچگونه معنایی پشت قطعه شبکه‌های بی نهایت او وجود ندارد. اما وی با قرار گرفتن در میان آثار هنری خود، به طوری که بدنش نیز به عنوان یک شی به نظر ‌آید، اثری با دیدگاه‎های فمینیستی را به نمایش می گذارد. او از بدن به عنوان ابزاری برای بیان هویت خود بهره می‌برد. آثار کوساما مثال خوبی در مورد چگونگی استفاده از هنر برای نشان دادن آزادی زنان و نابرابری های جنسیتی می‌باشد.
كلمات كليدي : فمینیسم، آنا مندیتا‌، یایویی کوساما
تاريخ دفاع : 1395-06-23