بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930271798
نام و نام خانوادگي : سارا عليرضايي
عنوان پایان نامه : بررسي تنوع سبکي در آثار گرهارد ريشتر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شادان کیوانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
چكيده : آنچه در پيش رو داريد پژوهشي پيرامون هنرمند معاصر آلماني «گرهارد ريشتر» است. گرهارد ريشتر به علت گوناگوني سبكي كه در آثارش دارد، مورد توجه قرار دارد. وي برخورد چالشي با شالوده‌‌هاي هنر دارد. مهم‌ترين آثار او كارهايي بودند كه از روي عكس كار شدند. او معتقد بود كه اين كار بسيار با ارزش تر از يك عكس شايد بي اصالت است. ريشتر هنرمندي است كه با رويكردي فلسفي به جريان‌هاي ميان رسانه‌اي در پي گسستن محدوديت‌هاي مدرنيستي برآمد و در اين راستا از رسانة عكس به دليل ناب نبودن و عدم استقلالش در ارائه‌ي يك رسانه «خودبيانگر» مدد جست. در آثار او آزاد كردن موضوع از قلمروي «كيچ1» بسيار مهم است. چون در آن زمان اگر كاري از ذهن هنرمند نشأت نمي‌گرفت و از تأثير گرفتن رسانه‌هاي ديگر كار مي‌شد، كيچ اطلاق مي‌شد. او در عين حال كه در نقاشي بسيار فوتورئاليستي عمل مي‌كند بعد از مدتي منظره‌هايي خلق مي‌كند كه در عين حال كه انتزاعي هستند، رئاليستي كار شده‌اند. بعد از اين آثار نقاشي هايي خلق مي‌كند كه كاملاً آبستره و خالي از بيانگري و احساس گرايي هستند. اهميت اين پژوهش، تفاوت در سبك آثار ريشتر و كم نكردن ارزش او در تاريخ هنر معاصر است. زيرا اكثر هنرمندان زمان او در يك روند مشخص پيش رفته‌اند. ريشتر طبق ميل خود رفتار مي‌كند و خود را اسير جريانهاي اطراف نمي‌كند. هدف از شناساندن هنرمنداني چون ريشتر، فراهم كردن بستري براي هنرمندان جوان است كه جسارت برخورد‌هاي مختلف در آثار خود را پيدا كنند. هدف ديگر اين پژوهش يافتن چيستي هنر ميان رسانه‌اي و رويكرد به آن و همچنين تأثير آن بر جامعه فرهنگي، هنري، آكادميك و نهادهاي هنري است.
كلمات كليدي : تنوع سبکي، گرهارد ريشتر
تاريخ دفاع : 1395-11-10