بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930537675
نام و نام خانوادگي : الهه بناگر
عنوان پایان نامه : نقش تئاتر در آموزش فرهنگ محیط‌زیست به کودکان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آموزش فرهنگ محیط‎زیست امری مهم و ضروری در این زمانه می‌باشد زیرا شرایط پروبلماتیک و پرخطر محیط‌زیست در بخش توسعه‌ی پایدار یکی از منشورهای سازمان ملل است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهترین دوره برای آموزش فرهنگ محیط‌زیست کودکی است زیرا فرد برای آنکه در بزرگ‌سالی دوست‌دار و محافظ خوبی برای طبیعت باشد نیاز دارد که در کودکی به هم‌زیستی با طبیعت برسد و از بودن در آن لذت ببرد. بهترین شیوه‌ی آموزش برای کودک، شیوه‌ی غیرمستقیم است. تئاتر به عنوان ابزاری کارآمد برای آموزش غیرمستقیم باید در این مسیر پراهمیت قدم برداشته و راه‌کاری ارائه دهد. از طرفی یکی از راه‌های مهم لذت بردن کودک از طبیعت، بازی کردن و رها بودن و تجربه مستقیم در آن است. یعنی کودک آنچه را که خود تجربه می‌کند بهتر می‌آموزد. هدف در این پژوهش رسیدن به شیوه و تکنیک نمایشی مناسب برای آموزش فرهنگ محیط‌زیست به کودکان است. در نهایت، این رساله طی تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی نمایش خلاق را بهترین شیوه‌ی تئاتری برای آموزش فرهنگ محیط‌زیست به کودک می‌داند، چرا که شیوه‌ای غیرمستقیم است که در آن کودک خودش تجربه می‌کند و صرفا یک بیننده منفعل نیست. کودکان طی تحقیق میدانی به تجربه هم‌زیستی با طبیعت و بازی کردن و لذت بردن در آن نایل شده‌اند. آنها در نمایش خلاق با هدایت غیرمستقیم مربی، مشارکت جمعی کودکان و استفاده از قدرت تخیل‌شان به تجربه طبیعت را تخیل کرده و سپس دست به ساختن آن با اِلمان‌های جزئی زده‌اند و سپس به تجربه بودن در آن و بازی و لذت رسیده‌اند. کلیدواژه: تئاتر_ آموزش_ کودک_ محیط‌زیست.
كلمات كليدي : تئاتر_ آموزش_ کودک_ محیط‌زیست.
تاريخ دفاع : 1395-10-06