بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930565555
نام و نام خانوادگي : دیبا قاسمی
عنوان پایان نامه : شناسایی اجزای آلاینده حاصل از پسماند حفاری چاه‌های نفت و مطالعه اثرات زیست‌محیطی آن (مطالعه موردی میدان نفتی اهواز)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : افشار علی حسینی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم آخوندی ,
چكيده : محیط‌زیست مجموعه‌ای است بسيار عظيم و در هم پيچيده از عوامل گوناگوني كه بر اثر یک‌روند و تكامل تدريجي موجودات زنده و اجزاي سازنده سطح زمين به وجود آمده است و بنابراين بر فعالیت‌های انسان تأثیر گذاشته و از آن متأثر می‌شود. صنعت حفاری یکی از بخش‌های اصلی صنعت نفت و یکی از تخصصی‌ترین فعالیت‌های صنعتی در سطح جهان می‌باشد. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی اجزای آلاینده حاصل از پسماند حفاری چاه‌های نفت و مطالعه اثرات زیست‌ محیطی آن در میدان نفتی اهواز بود. به دلیل اهمیت میدان نفتی اهواز(گستردگی،همجوار بودن با رودخانه کارون ،مناطق مسکونی و وجود بخش کشاورزی در میدان)قسمت کشاورزی واقع در میدان مورد مطالعه قرار گرفته شده است. جهت تعیین اجزای آلاینده آب زیرزمینی و خاک در میدان نفتی اهواز پارامترهای نیکل، سرب، کبالت، کادمیوم، مس و آرسنیک تعیین غلظت شده و تغییرات غلظت آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد و نتایج نشان داد که؛ میزان سرب و مس نسبت به فلزات دیگر در آب زیرزمینی و خاک منطقه مورد مطالعه بیشتر می باشد. نتایج حاصل از شاخص‌های شدت آلودگی در خاک مقادیر متفاوتی را نشان داد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین متغیر مستقل در تعیین شدت آلودگی خاک در میادین نفتی سیال حفاری می‌باشد. در این خصوص می توان پیشنهاد نمود که؛ روش تزریق کنده های حفاری یک راه حل زیست محیطی کارآمد نسبت به روش های دیگر مدیریت پسماند به شمار می رود.
كلمات كليدي : اجزای آلاینده، پسماند حفاری، چاه‌های نفت، اثرات زیست‌محیطی، میدان نفتی اهواز
تاريخ دفاع : 1396-11-04