بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940258180
نام و نام خانوادگي : ایمان زنگنه
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت مدار راه انداز بدون سنسور موتور جریان مستقیم بدون جاروبک توسط اختلاف ولتاژ ضد محرکه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علیرضا سیادتان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : طی دهه گذشته استفاده از موتورهای جریان مستقیم بدون‌جاروبک (BLDC)به دلیل ویژگی‌های برجسته آنها نظیر بهره زیاد، چگالی توان و گشتاور بالا، هزینه نگهداری کمتر، ساختار ساده و روش کنترل آسان، در کاربردهای گوناگون از جمله حمل و نقل، هوافضا، صنایع نظامی، کامپیوتر و تولیدات خانگی گسترش یافته‌اند. در این نوآوری به طراحی و ساخت یک راه‌انداز الکتریکی موتور BLDC سه فاز بدون‌سنسور ، با استفاده از تکنیک اختلاف ولتاژ ضدمحرکه جهت کنترل موتور پرداخته می‌شود که علاوه بر ساده‌تر شدن بخش کنترلی، مزایایی همچون کاهش هزینه، ریپل گشتاور، نویز صوتی و همچنین بهبود پاسخ دینامیکی را بوجود می‌آورد و با توجه به استفاده از روش اعمال پالس بصورت توزیع شده به سوئیچ‌ها در روش مذکور ، تلفات توان به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد. این روش ابتدا بررسی و تحلیل می‌گردد، سپس در نرم‌افزار MATLAB شبیه‌سازی به همراه مدل سازی موتور BLDC انجام و در انتها نیز بصورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی می‌گردد و نتایج مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت پیادهسازی راه‌انداز موتور BLDC ابتدا لازم است تا کدنویسی و مدلسازی درایو در نرم‌‌افزارهای قدرتمندی همچون Proteus , Code Vision انجام گیرد و پس از حصول نتایج مطلوب روند پیاده‌سازی سخت‌افزاری انجام پذیرد. در سیستم‌های اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﻗـﺪرت ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﻣﺪار و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.
كلمات كليدي : موتور جریان مستقیم بدون جاروبک (BLDC) ، مدولاسیون پهنای پالس (PWM)، نیروی ضدمحرکه الکتریکی (Back-EMF)، کنترل بدون حسگر
تاريخ دفاع : 1396-06-22