بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930286155
نام و نام خانوادگي : تانیا اقبال مقدم
عنوان پایان نامه : تحقیق و بررسی عوامل موثر درافزایش ارتباط تعاملی میان کودکان ناشنوا و شنوا ( گروه سنی الف و ب)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نیما نورایی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ناشنوایی پدیده ای پیچیده است که نوع ارتباط، زندگی روزمره و فرهنگ متفاوتی را برای فرد ایجاد می کند. اولین معنای ناشنوایی نداشتن قوه شنوایی است. ناشنوایی یعنی فردی که به دلایل مختلف قدرت شنیدن صداها را ندارد، اما ناشنوایی بسیار گسترده تر از این تعریف فیزیکی و جسمی است. ناشنوایی تجربه های متفاوتی در زندگی شخص پدید می آورد. تجربه هایی در زمینه رابطه با والدین و خانواده، رابطه با هم سن و سالان، مسائل تحصیلی و آموزشی، مسائل شغلی... که با تجربه افراد سالم متفاوت هستند. یکی از نیازهای اساسی انسان در جامعه که به طور مستقیم با کیفیت زندگی و سلامت او مرتبط است مساله ارتباط اجتماعی است. این نوع ارتباط به خصوص در کودکان مساله ای بسیار مهم است که برفرایند اجتماعی شدن کودک نیز بسیار تاثیرگذار است. نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که بسیاری از کودکان آسیب دیده شنوایی که در روابط اجتماعی دارای مشکل هستند و یا توسط همسالان خود مورد پذیرش واقع نمی شوند در معرض ابتلا با انواع نابهنجاری های رفتاری، عاطفی و تحصیلی قرار دارند. تاکنون با این مسئله اغلب با راه حل هایی از رشته های علوم رفتاری برخورد شده است، ولی آیا امکان نگاه جدیدی برای حل این مشکل با استفاده از رویکردهای جدیدتر و بهینه تر و با راهکارهای طراحی وجود دارد؟ به خصوص که مسئله ارتباط در میان کودکان ناتوان یا کم توان دچار چالش هایی جدی شده و نیازمند رسیدگی و برنامه ریزی دقیق تر می باشد. از سوی دیگر مسئله ارتباط ابعاد گوناگونی دارد که هر کدام بخشی از موضوع را در بر می گیرند. طراحی محصول یا خدمتی با رویکرد بهبود ارتباط بین کودکان ناشنوا و نیمه شنوا با کودکان شنوا می تواند گامی موثر به سمت تغییرات مطلوب به سوی عملی شدن ارتباط بین کودکان سالم و معلول و ساده و بهینه شدن این ارتباط باشد.
كلمات كليدي : کودکان، ناشنوا، شنوا
تاريخ دفاع : 1397-06-06