بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950495934
نام و نام خانوادگي : عليرضا كاميارنيا
عنوان پایان نامه : رئاليسم سوسياليستي و تأثير آن بر تئاتر روسيه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ادبیات روسیه قدمتی در خور توجه دارد و یکی از غنی ترین ادبیات جهان است.ریشه ی پیدایش آن به نیمه دوم قرن دهم میلادی بر می گردد.پیدایش ادبیات در روسیه ارتباط مستقیمی با پیدایش مسیحیت دارد که اکثریت قریب به اتفاق محققان روسی معتقدند که خط و درپی آن ادبیات،با مذهب وارد روسیه شدند.(ساخاروف،1999،ص 132-133) به گفته ی دیمیتری لیخاچف محقق بزرگ ادبیات روسیه باستان؛ادبیات روسیه پایه و بن مایه ی ادبیات معاصر است که «حس حیرت انگیز مسئولیت اجتماعی که از ویژگیهای ادبیات دوران جدید است،در ادبیات روسیه شکل گرفته است.در این ادبیات یک دید عمیق و گسترده نسبت به جهان هستی بوجود آمده است که این مشخصه، یکی از ویژگیهای ادبیات قرن نوزده می باشد».(کوردییوموا،1999،ص23) ادبیات روسیه بین سالهای 1900 و 1910 به دو بخش کاملا مجزا که هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشت تقسیم شد.از طرفی مکتب گورکی و از طرفی دیگر سمبلیست ها و پیروانشان در این جدایی تقریبا مطلق بودند؛ شکل گیری رئالیسم سوسیالیستی را با جریان شکل گیری انقلابهای کارگری و ایجاد حکومتهای سوسیالیستی همزمان می دانند. به عنوان نمونه بارز می توان به جریان ادبی بعد از انقلاب اکتبر 1917 روسیه اشاره کرد. رئالیسم سوسیالیستی ریشه های خود را در رئالیسم مبتنی بر تفکرات مارکسیستی جستجو می کند با اصالت دادن به روایت واقعیت و لزوم تغییر جامعه براساس تفکرات مارکسیست،لنینستی توجه خود را به زندگی مردمان فرودست،کارگران،مشکلات طبقاتی، و بعضاً روند مبارزاتی و انقلابها معطوف می کند. ادبیات روسیه بر وقایع و حوادث واقعی و یا حوادثی که اتفاق نیافتاده،ولی مصرانه بدان ها باور داشتند،توصیف و شکل گرفته است.پژوهشگر باتوجه به این نوع ادبیات و تأثیر آن بر تئاتر و چگونگی شکل گیری آن و نیز انحلال آن سؤالاتی مطرح کرده است که در فصول دیگر به آن پرداخته خواهد شد
كلمات كليدي : رئاليسم سوسياليستي، تئاتر، روسيه
تاريخ دفاع : 1397-06-13