بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930384423
نام و نام خانوادگي : مصطفی مقبولی
عنوان پایان نامه : اثرات انفجار دینامیت با فاصله از دیوار بنایی برمقاومت آن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
چكيده : این تحقیق بررسی های صورت گرفته بروی 6 مدل از دیوار بنایی تحت بارگذاری انفجار می باشد. در هر مدل تأثیرگذاری ضخامت افزایش یافته بر سایر متغیرها ارزیابی می‌شود . ضخامت دیوارهای موردنظر 30،25،20،15،10 و35 سانتی متری می‌باشد. مدت زمان تحلیل تا لحظه برخورد را 0.7 میلی ثانیه و تا پایان تحلیل 3 میلی ثانیه بوده و ماده منفجره بر اساس معادلسازی تبدیل دینامیت به تی ان تی در نظر گرفته شده است. انفجار از قسمت پایینی دیوار آغاز می شود و در طول مدت تحلیل به صورت یک موج فشار در حال گسترش خود را به دیوار بنایی می رساند. با انتقال انرژی موج انفجار،دیوار دچار آسیب دیدگی میشود و ضمن تحمل فشار وارد شده در سایر پارامترها نیز تغییراتی ایجاد می شود. برای ثبت این تغییرات در 4 نقطه از دیوار حسگرهای کنترلی برای ثبت داده ها پیش بینی گردیده است. در پایان روند تحلیل با مقایسه نتایج به تاثیر گذاری تغییر در ضخامت دیوار پرداخته و همچنین نقاط آسیب پذیر و نحوه انتشار فشار بر روی دیوار بررسی می‌شود. بر طبق نتایج اگر چنانچه قسمت میانی تاب مقاومت در برابر این موج را داشته باشد و بتواند بخوبی این نیرو را دفع کند و از انتقال آن بسمت تکیه گاهها جلوگیری نماید (در این تحقیق مفصلی در گرفته شده است) می تواند سبب تقویت دیوار گردد. از آنسو اگر تکیه گاه ها نیز دارای مقاومت کافی نباشند پیش از آنکه از ظرفیت مقاومت بخش میانی استفاده شود در اثر دوران بخش تکیه گاهی مقاومت دیوار از بین می رود وتحمل پذیرش بار انفجار را ندارد.
كلمات كليدي : بار انفجاری دیوار بنایی مقاومت دیوار نواحی الاستیک و پلاستیک نرم افزار اتوداین
تاريخ دفاع : 1397-03-29