بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930613201
نام و نام خانوادگي : راحله آبانگاه
عنوان پایان نامه : طبقه بندی بیماری پارکینسون در 2 کار همزمان با استفاده از ویژگیهای غیرخطی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فریدون نوشیروان راحت آباد
استاد مشاور () : ,
چكيده : خلاصه: بیماری پارکینسون پس از آلزایمر ، شایعترین بیماری از خانواده تحلیل برنده های عصبی می باشد که با توجه به میزان پیشرفت بیماری، علائمی نظیر کاهش و آهسته شدن حرکات ، لرزش زمان استراحت، سفتی، کشیده شدن پاها بر روی زمین در هنگام راه رفتن، عدم تعادل مناسب را موجب می گردد. هدف: طبقه بندی بیماری پارکینسون با استفاده از شبکه عصبی روش اجراء: این پژوهش بر روی سیگنال راه رفتن 21 بیمار مبتلا به پارکینسون و6 فرد سالم انجام شد. داده های مربوط به پژوهش از سایت فیزیونت استخراج شد. حرکت راه رفتن به عنوان فعالیت حرکتی اصلی و عمل ذهنی به عنوان عمل شناختی که به صورت همزمان با راه رفتن انجام می گیرد تحت بررسی قرار گرفت . داده های موجود، حاصل از نیروی عکس العمل سطح برای 2 دقیقه راه رفتن بر روی سطح زمین با سرعت معمولی و به انتخاب خود بیمار بود. در قسمت زیر هر پا تعداد 8 سنسور اندازه گیری نیرو (برحسب نیوتن) وجود دارد که با فرکانس نمونه برداری 100هرتز ثبت شد. 38 ویژگی از سیگنالها برای هر فرد استخراج شد که 24 مورد از آنها غیرخطی و 14 مورد خطی است. با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون طبقه بندی انجام شد. نتایج: نتایج نشان می دهد که 75% ویژگیهای غیرخطی استخراج شده از لحاظ آماری معنادار هستند و در عین حال کلیه ویژگیهای خطی معنادار بودند (p val
كلمات كليدي : بیماری پارکینسون، اختلال راه رفتن، ویژگیهای غیرخطی.
تاريخ دفاع : 1396-11-08