بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930400498
نام و نام خانوادگي : محمد کاظم احمدی
عنوان پایان نامه : بهبود تداخلات الکترومغناطیس، اغتشاشات تفاضلی و مشترک در منابع تغذیه کلیدزنی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر شاهرخ فرهنگی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا کاشانی نیا ,
چكيده : امروزه مبدل های سوئیچینگ به علت بارده بالاتر، ابعاد کوچکتر و وزن کمتر نسبت به رگولاتورهای خطی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق، یک مبدل دو طبقه AC به DC طراحی می شود، این مبدل شامل یک طبقه AC به DC بوست در کاربرد PFC و یک طبقه DC به DC فوروارد می باشد. در طراحی مبدل AC به DC بوست در کاربرد PFC، یک کنترل کننده جبرانساز شیب تطبیق پذیر ارائه می شود. از مزایای این کنترل کننده بهره بالای حلقه جریان، فرکانس ثابت کلیدزنی و پایداری سیستم در تمامی عرض پالس ها است، که باعث کاهش اعوجاج و نویز می شود. برای طرحی مبدل، مدل سیگنال کوچک آن بدست می آید و با استفاده از جبرانساز طراحی شده، پایداری دینامیکی سیستم اثبات می شود. نتایج شیبه سازی نشان می دهد جریان ورودی به خوبی ولتاژ ورودی را دنبال می کند. مبدل طراحی شده در محیط آزمایشگاهی پیاده سازی می شود و مشخصات عناصر به کار رفته در مبدل توسط دستگاه های اندازه گیری، جهت مدلسازی آن برای بررسی تداخلات الکترومغناطیسی EMI اندازه گیری می شود. با مدلسازی مبدل در محیط سیمولینک متلب طیف فرکانسی EMI مبدل بدست می آید و روشی برای کاهش EMI در بازه فرکانسی مورد نظر ارائه می شود.
كلمات كليدي : مبدل AC به DC، کنترل کننده جبرانساز طبیق پذیر، EMI هدایتی
تاريخ دفاع : 1397-06-17