بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940479012
نام و نام خانوادگي : مهبد رئیسی
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت دست مکاترونیکی به روش نمونه سازی سریع و بهبود عملکرد آن بوسیله سنسور و ماژول
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا محمدیون ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرمن آدامیان ,
چكيده : ساخت دست مکاترونیکی به روش نمونه سازی سریع در سه مرحله انجام می شود : مرحله اول طراحی مکانیکی دست در نرم افزار سالیدورکس و ساخت آن بوسیله پرینتر سه بعدی از جنس فیلامنت ABS مرحله دوم بستن مدار الکترونیکی که شامل میکروکنترلر آردوینو, سنسور مادون قرمز و سرو موتور می باشد مرحله سوم برنامه نویسی میکروکنترلر آردوینو می باشد به گونه ای که زمانی که سنسور مادون قرمز جسمی را حس کند سرو موتور ۷۸۱درجه میچرخد و با توجه به مکانیزم مکانیکی حرکتی دست انگشتان دست بسته می شوند و زمانی که سنسور مادون قرمز جسمی را مقابل خود حس نکرد میکروکنترلر به سرو موتور فرمان می دهد که به حالت اول برگردد و انگشتان دست به حالت باز شده ی اول خود بر می گردد
كلمات كليدي : دست-مکاتررونیک-آردوینو-سنسور مادون قرمز-سرو موتور
تاريخ دفاع : 1397-02-04