بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930704910
نام و نام خانوادگي : مهسا فرزانه جوان
عنوان پایان نامه : جایگاه سبک و اسلوب ایران باستان در طراحی پوشاک زنان معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
چكيده : در این پروژه ، ویژگی تاریخی و پوشاک زنان در دوران ایران باستان و در کنار آن به شناخت مبانی هنر های تجسمی در طراحی لباس و همچنین شناخت کیفیات بصری در طراحی لباس پرداخته شده است و آنچه که در این مرحله حائز اهمیت می باشد، نحوه لباس پوشیدن زنان در ادوار گذشته و استفاده از طرح و نقش پارچه ها در دوران باستان و خلاصه و گرافیکی کردن آنها و بکار بردن آنها بر روی لباس کنونی زنان است که در بخش عملی پروژه آورده شده است و آنچه که مورد توجه بسیار در طراحی بود، مانتوها ی برگرفته از نحوه پوشش در دوران ایران باستان و دوران بعد از اسلام می باشد که با نام بالا پوش استفاده می شدند که بسیار به مانتوهای امروزی شباهت دارند و هم چنین آثار به یادگار مانده که شامل انواع نقش برجسته ها و مجسمه ها و پارچه های به جای مانده از ادوار مختلف ایران باستان است و در این مرحله سعی در بکار بردن نقوش و همچنین خلاصه و گرافیکی کردن این نقوش به جای مانده و استفاده آن به صورت نقشی بر مانتو می باشد و تلاش بر برداشتن گامی در پیشرفت و ادغام گرافیک و صنعت پوشاک مردم ایران زمین با توجه به دیرینه خودمان شود.
كلمات كليدي : سبک و اسلوب، ایران باستان، پوشاک زنان
تاريخ دفاع : 1396-05-12