بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950110445
نام و نام خانوادگي : مصطفی جهانبخش
عنوان پایان نامه : بررسی نوع روایت و وجوه اقتباس از داستان ضحاک با رویکرد زبان بنیاد (پل کاستانیو) با نگاهی به نمایشنامه‌های ضحاک اثر غلامحسین ساعدی، آژی دهاک و شب هزار و یکم اثر بهرام بیضایی و پی دو اثر عباس جمالی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رحمت امینی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رحمت امینی ,
چكيده : رویکرد علمی این رساله بر اساس «نظریه زبان‌بنیاد پل کاستانیو» قرار داده شده که روشی نوین در نمایشنامه‌نویسی است. تمهیدات فن شعر ارسطو نظیر کشمکش، شخصیت‌پردازی و گفت‌وگوهای شخص‌محور، از جمله راهکارهای مبنایی برای نمایشی کردن یک موقعیت ساده واقعی به شمار می‌روند که الگوهای اصلی در نمایشنامه‌نویسی کلاسیک هستند. هدف عمده جریان‌های جدید نمایشنامه‌نویسی جهان، خروج از این جزم‌اندیشی سبک‌شناختی یا به عبارتی عبور از الگوی ارسطویی است. پل کاستانیو، یکی از صاحب‌نظرانی است که ضمن جمع‌آوری تلاش‌های جمع‌شده در این عرصه، به ارائه راهکارهایی برای نگارش نمایشنامه‌هایی با رویکردی نو می‌پردازد. رویکرد کاستانیو به درام در این فرض اساسی ریشه دارد که «نمایشنامه‌نویسی زبان‌بنیاد است»؛ یعنی زبان نیروی اصلی در شکل دادن به شخصیت‌ها، کنش و درون‌مایه است. با این رویکرد به بررسی پتانسیل‌های دراماتیک موجود در داستان‌های کهن ایرانی که در منابعی همچون شاهنامه فردوسی وجود دارند پرداخته شده است؛ تا وجوه روایت و راه‌کارهایی برای اقتباس‌های بیشتر و جدیدتر منبعث از منابع مکتوب ادبی که مهجور مانده‌اند، کشف و واکاوی نماییم. به همین منظور داستان ضحاک به عنوان داستان نمونه انتخاب شد و روش سه نویسنده‌ای (ساعدی، بیضایی، جمالی) که از این داستان اسطوره‌ای اقتباس نمایشی نمودند مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش‌های مختلف این رساله به مباحث زبان‌بنیاد، وجوه روایت، مفاهیم اسطوره و جنبه‌های مختلف داستان ضحاک پرداخته شده است؛ این پژوهش به روش کتابخانه‎‌ای صورت گرفته است.
كلمات كليدي : رویکرد ، نمایشنامه نویسی ، روایت ، پل کاستانیو ، نظریه زبان ، شاهنامه فردوسی ، داستان ضحاک ، ساعدی ، بیضایی ، جمالی
تاريخ دفاع : 1397-11-07