بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970119506
نام و نام خانوادگي : پیام میر مصطفی
عنوان پایان نامه : شیوه های هدایت بازیگر در سبک های اجرایی رئالیسم و پست مدرن با توجه به نظریات یرژی گروتفسکی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : عارفه فدوی اصغری ,
علي پويان
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علي پويان
چكيده : یرژی گروتفسکی کارگردان تئاتر و نظریه ‌پرداز مشهور لهستانی است که در سال ۱۹۳۳ متولد شد و با تأسیس تئاتر آزمایشگاهی لهستان در سال ۱۹۵۹ به شهرت جهانی کسب کرد. گروه در بسیاری از کشورها از جمله در ایران نمایش‌هایی اجرا کرد و او در نقاط مختلف جهان درباره روش‌های خود سخنرانی کرد. گروتفسکی معتقد بود که تئاتر بیش از حد لازم از فنون هنرهای دیگر به ویژه سینما و تلویزیون اخذ کرده و جوهر خود را باخته است بنابراین او در صدد بود که هر چیزی را که برای تئاتر ضروری نبوده است را حذف کند و خود این رهیافت را «تئاتر بی چیز» نامید زیرا در این تئاتر از هر چیز ماشینی پرهیز شده بود و کاربرد هر چیزی که توسط بازیگر خلق نشده بود را به حداقل رساند. با توجه به اینکه موضوع این پژوهش بررسی و مقایسه در سبک بازیگری رئالیسم و پست مدرن بر اساس نظریات یرژی گروتفسکی است از آنجا که گروتفسکی در شروع فعالیت خود از استانیسلاوسکی کارگردان تئاتر و پایه گذار سبک رئالیسم در نمایش تاثیر پذیری بیشتری نسبت به سایر کارگردان‌ها و نظریه پرداز ها داشته است و با توجه به آنکه سبک رئالیسم در تئاتر از سادگی بیشتری در مقایسه با سبک پست مدرنیسم برای تماشاگران عام برخوردار است در پایان این پژوهش نتیجه گرفته شده است که سبک رئالیسم از مقبولیت گسترده‌تری در مقایسه با سبک پست مدرنیسم برخوردار است.
كلمات كليدي : کلیدوازه ها: یرژی گروتفسکی، استانیسلاوسکی، رئالیسم، پست مدرن، بازیگری
تاريخ دفاع : 1399-07-12