بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960089266
نام و نام خانوادگي : بهروز برزگر
عنوان پایان نامه : بررسی نقش مقام های آذری (فولکلور آذربایجان) در رپرتوارهای ارکسترال و نوازندگی پیانو
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش مقام¬های آذری در رپرتوارهای ارکسترال و نوازندگی پیانو می¬باشد. موسیقی فولکلور و مقام به عنوان یک ژانر اساسی در میان ژانرهای موسیقی، همواره مورد توجه آهنگسازان دنیا قرار گرفته است. به این منظور در این تحقیق به بررسی مقام ها در کارهای حرفه¬ای آهنگسازان پرداخته و آثار، مطالعات علمی و اظهارات آهنگسازان آذربایجانی پرداخته شده و با مروری بر آثار، نمونه های موجود در ژانرهای مختلف مقام ارائه شده است. همچنین به تجزیه و تحلیل آثار برای پیانو و گروه سازهای مجلسی پرداخته شده است. در نتيجه¬گیری، نتايج تحليل¬های انجام شده بر روی آثار آهنگسازان مقامات كه براساس مدل و الگوهاي تركيبي مقام است ارائه شده است. محقق با استناد به تجزیه و تحلیل آثار ساز پیانو و ارکسترال در آثار آهنگسازان: اؤزییر حاجی بَیلی، واصیف آدی گوزا اُو، جهانگیر جهانگیراُو، فیکرت امیراو، نیازی و انواع روش¬های استفاده از مقام¬ها را در آثار آنان پرداخته است. واژگان کلیدی: مقام¬های ¬آذری، موسیقی فولکلور آذربایجان، ارکسترال، پیانو
كلمات كليدي : مقام های آذری، موسیقی فولکلور آذربایجان، ارکسترال، پیانو
تاريخ دفاع : 1399-06-30