بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970241353
نام و نام خانوادگي : سحرلطفی
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبيقي نقاشي ارمني در ارمنستان و ايران در قرن 17 ميلادي (مطالعه موردي كليساها)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نسرین عتیقه چی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نقاشی ارمنی به عنوان یکی از انواع هنر دینی، پس از بعثت حضرت عیسی (ع) رونق گرفت و به واسطه محلی که در آن شکل گرفت یعنی ارمنستان به نقاشی ارمنی موسوم شد. این هنر در طول سالیان تحولات بسیاری را از سر گذراند و از این جمله می توان به ورود آن به ایران در قرن 17 میلادی اشاره کرد. هنگامی که به دلیل برخی وقایع سیاسی گروهی از هنرمندان و مردم ارمنستان به ایران وارد شدند در مواجهه با مردم ایران و هنرهای این سرزمین نوعی تعاملات فرهنگی بین هر دو قوم صورت گرفت که موضع توجه این پژوهش قرار گرفت. در این پژوهش که با هدف مطالعه وجوه اشتراک و افتراق نقاشی های ارمنی در ارمنستان و ایران در دوره صفویه به منظور رسیدن به فهمی بهتر از تحولات نقاشی این دوره شکل گرفت، سوال اصلی بدین قرار است که، آیا نقاشی ارمنی ارمنستان با نقاشی ارمنی ایران قابل تطبیق و مقایسه است؟ که با روشی توصیفی تحلیلی روند رسیدن به پاسخ آن طی شد. تجزیه تحلیل اطلاعات این پژوهش برمبنای مولفه های خلق آثار هنری بصری و تطبیق آثار خلق شده در کلیسا در دو کشور ایران و ارمنستان در قرن 17 میلادی صورت گرفت و نتیجه حاکی از آن است که چنین تطبیقی میسر است زیرا نقاشی ارمنی چه در ایران و چه در ارمنستان بر مبنای پایه ها، موضوع و یا همان محتوای مشترکی شکل گرفته که همگی برگرفته از شریعت مسیحیت بوده است. از این رو چه در موضوع و چه در نقشمایه و بعضا ترکیب بندی آثار مناطق مذکور عناصر مشترکی وجود دارد که تطبیق این آثار را میسر می کند.
كلمات كليدي : هنر دینی ، هنر مسیحی ، نقاشی ارمنی ، نقاشی ارمنی ، نقاشی ایرانی.
تاريخ دفاع : 1399-07-08