بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950269319
نام و نام خانوادگي : پیام فروردین
عنوان پایان نامه : تاثیر مکانیسم عملکرد لذت تراژیک نزد شوپنهاور در روایت آثار ادبیات نمایشی دهه 50
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : تراژدی منتهی درجه حزن یک روایت داستانی است اما شوپنهاور این رنج حاصل از تراژدی را برای مخاطب دارای یک لذت می‌داند. هر چند پارادوکس اخلاقی موجود در این امر قابل توجیه نیست اما شوپنهاور معتققد است تماشا رنج دیگران باعث می‌شود یک نیروی درونی لذت بخش ناشی از سرکوب به مخاطب مستولی شود و باعث شناخت سرکوبرگر شود. این لذت به نوعی لذت رها شدگی و آزادی ذهنی از قید نیروی سرکوبگر در ذهن سوژه است بر این اساس رساله حاضر سعی دارد با استناد به داده‌های کتابخانه‌ای و روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که تاثیر لذت تراژیک نهفته در آثار دهه 50 ادبیات نمایشی از چه نهادهایی سرچشمه گرفته است همچنین این تراژدی‌ها چه تاثیری بر جامعه ایران زمان خود داشته است. در این مسیر نگاهی بر چهار اثر ندبه و مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی، شب بیست و یکم اثر محمود استاد محمد و ناگهان هذا ... اثر عباس نعلبندیان خواهد داشت. بر این اساس قهرمانان تراژدی‌های نامبرده با گذر از رنج فیزیکی در مرتبه‌ای بالاتر از رنجی روحی گذر کرده‌اند. این امر التهاب سال‌های پایانی این دهه را پیش و پس از انقلاب به خوبی نمایان می‌سازد. کلید واژگان : لذت تراژیک، شوپنهاور، ادبیات نمایشی دهه 50، تراژدی، جامعه ایران.
كلمات كليدي : لذت تراژیک، شوپنهاور، ادبیات نمایشی دهه 50، تراژدی، جامعه ایران.
تاريخ دفاع : 1398-06-16