بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970257853
نام و نام خانوادگي : زهرا میرعبدالحق
عنوان پایان نامه : روان سازی افسانه گیلگمش برای گروه سنی نوجوان به روایت تصویر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هرملتی برای خود اسطوره و حماسه‌هائی دارد مثل رستم، برای ایرانیان. باتوجه به اینکه اسطوره‌ها سرنخ‌هائی از تفکرات تمدن‌ها هستند، انتخاب اسطوره گیلگمش از این لحاظ اهمیت دارد که نخستین اثر ادبی مکتوب جهان و مربوط به تمدن باستان است، فارغ از دین، مذهب و حتی سرزمین. به نوعی حماسه ای جهان شمول. این اثربه نوعی نه فقط مواجهه گیلگمش با دیو‌های ستمگرداستان، بلکه با تمام پستی و بلندی‌های زندگی است . دراین افسانه قهرمان داستان با همۀ توانمندی‌هایش برای داشتن زندگی خوب، با مرگ دوست، به پوچی می‌رسد!چیزی که کافکا و هدایت به آن رسیدند، گیلگمش سه هزار سال پیش از میلاد به آن رسیده بود. به لحاظ عبرت آموز بودن و تکرار پذیری تاریخ، این داستان از غنای خوبی برخوردار می‌باشد. گرچه این اثر از سال 1333 شمسی توسط اساتیدی مانند (دکتر داوود منشی زاده، دکتر احمد صفوی، دکتر محمداسماعیل فلزی و احمدشاملو ) از زبانهای انگلیسی و فرانسه به فارسی، ترجمه شده است، اما تمامأ با ادبیاتی تخصصی و قابل فهم برای قشر خاصی از جامعه می‌باشند.بنابراین جادارد که این داستان ادبی، اسطوره ای به نثرروان تری برای گروه سنی نوجوان که آغاز زمان قهرمان پروری آنان نیزمی‌باشد، باز نویسی و تصویرسازی گردد. این پایان نامه به ریشه یابی تمامی آداب و آئین‌های اسطوره ای داستان پرداخته است . ای بسا اگربدانیم بعضی رفتارهای رایج و روزمرۀ ما ریشه در باورهایی دارد که از هزاران سال پیش در ما نهادینه شده است، درتغییر، حفظ یا بهینه کردن آن بکوشیم. درنگارش افسانۀ گیلگمش در بخش عملی این پایان نامه سعی برآن داشته که این داستان در نهایت سادگی باز نویسی گردد ودرمقدمه، اطلاعاتی پیرامون چگونگی گذر بشر اولیه از زندگی بدوی به شهر نشینی نیزارائه شود. کلید واژه‌ها: گیلگمش –اسطوره- اسطوره شناسی – نماد-تصویرگری
كلمات كليدي : گیلگمش –اسطوره- اسطوره شناسی – نماد-تصویرگری
تاريخ دفاع : 1399-06-25