بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 96301100043
نام و نام خانوادگي : مریم رازقی
عنوان پایان نامه : چگونگي نشانه ها و معنا در آیین‌های نیایشی و نمایشی کردی با تاکید بر آیین نمایشی «بوک باران»
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حمید کاکاسلطانی
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف چگونگی نشانه ها و معنا در آیین های نیایشی و نمایشی کردی با تاکید بر آیین نمایشی «بوک باران» انجام شده است. کشور ایران دارای تمدنی کهن است. کردستان یکی از زیباترین و قدیمی‌ترین استان‌های ایران است. تاریخ، فرهنگ و طبیعتی دیدنی و شنیدنی دارد و مانند اکثر استان های کشور پهناور ایران مملو از این آیین ها، رقصها و المان های بکر نمایش می باشد. آداب و رسوم و آیین های این مرز و بوم هر کدام دارای پیشینه ای تاریخی و حکایتی است که سینه به سینه بین مردم آن خطه انتقال یافته است و ریشه در باورها و اعتقادات این مردم دارد. اعتقادات مذهبی و باستانی در حافظه جمعی جامعه از گذشته در قالب نماد محفوظ مانده و در آثار هنری نمود بصری یافته است. لذا شایسته است که ضمن توجه و شناخت صحیح در راه حفظ و نگهداری آن و همچنین در راه حفظ و تقویت همبستگی و انساج ملی ایرانیان گامی برداریم . انواع نمادها را می توان در عناصر طبیعی ، اجتماعی ، انتزاعی ، گیاهی ، حیوانی و غیره دید از این نمادها می توان در دکور برنامه های ترکیبی مربوط به مناطق کردنشین و همچنین به عنوان نشانه ها در کارهای اجرایی استفاده کرد. کلیدواژه ها: کردی ، آیین نیایشی ، آیین نمایشی ، نشانه ها، معنا ، بوک باران
كلمات كليدي : کردی ، آیین نیایشی ، آیین نمایشی ، نشانه ها، معنا ، بوک باران
تاريخ دفاع : 1399-06-19