بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970206610
نام و نام خانوادگي : مژگان مشعوفي
عنوان پایان نامه : جايگاه تخيل در آثار نقاشان سوررئاليست بخصوص مارك شاگال
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده سوررئالیست ها تحت تأثیر اندیشه های فروید و هانری برگسون، معتقد به جستجو در جهان رویا و ضمیر پنهان و معتقد به کشف و شهودی در لایه های پنهان درون بودند. نقاشان سوررئالیست در رها نمودن تخیل خویش از سیطره ی عقل و قیود منطقی و عاقلانه به سوی تصاویر تصادفی و بداهه نگاری رفتند و آثار آنان برآمده از تخیلی بی قید و بند است. آنان معتقد بودند هنرمند در خلق اثر هنری نمی تواند برای کارش برنامه ریزی داشته باشد و با نظم منسجم به خلق اثر بپردازد، بلکه تداعی های مهار گسیخته ی این هنرمندان تحت تأثیر مصرف مواد مخدر حاکی از نوعی بی نظمی و آشفتگی بود، به طوری که اجزاء نقاشی گاه به طور نامرتبط و ناهماهنگ در کنار هم می نشست و به کاری طنز و مضحک تبدیل می شد و آثار این هنرمندان همچون بیماری روان پریش که به طور نامنظم سخن می گوید و پریشان گویی می کند، مملو از عناصر و اجزاء تصادفی، التقاطی و ناهماهنگ است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که میزان تاثیر تخیل در نقاشی سورئالیسم در آثار مارک شاگال چكونه است؟ حال در راستای پاسخ به این سوال از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی وابزار کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مارک شاگال در نقاشی هایش فضاهایی رویا گونه را پدید آورده است و آن ها را اغلب با رنگ های هراس انگیز از قبیل صورمعی، مشکی وخاکستری رنگ نموده تا فضاهای وهم آلود را به مخاطب القاء نماید. ضمن اینکه وی در تمام آثارش تخیل را در نقوش انسانی که به صورت انتزاعی به تصویر در آمده اند، نشان داده است . این در حالی است که فضایی که نقوش انسانی وحیوانی در آن واقع شده اند، کاملاً واقع نماست. همچنین مارک شاگال در آثارش از تکنیک های ترکیبی هنر سورئالیست استفاده نموده است و ترکیب بندی نامتقارن با چیدمان های عجیب وغریب را در جهت رویا گون بودن آثارش استفاده کرده است. واژگان کلیدی: نقاشی، مکتب سورئالیست،تخیل، مارک شاگال
كلمات كليدي : نقاشی، مکتب سورئالیست،تخیل، مارک شاگال
تاريخ دفاع : 1399-06-11