بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930306118
نام و نام خانوادگي : صدیقه سهرابی
عنوان پایان نامه : بررسی کاربرد هنر ایرانی ‌ـ‌‌ اسلامی در محیط شهری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجتبی الهیاری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
چكيده : هنر ايراني‌ـ‌ اسلامي طي سده‌هاي متمادي با تکیه‌بر غناي تحسین‌برانگیز در فرم و معنا در عرصه‌های گوناگون توانسته است حامل ارزش‌هاي والاي معنوي براي مخاطبان باشد. در عرصه‌ي هنرهاي بصري با توجه به اولويت تزيينات و نقش و نگارهاي جاوداني ايراني‌ـ‌ اسلامي در انتقال معناي آسماني، بيشترين سهم را دارا بوده است. از دغدغه‌های اصلي حوزه‌ی هنر، لزوم توجه به ارزش‌هاي كهن و مفاهيم عالي جهت انتقال آن به نسل‌هاي جديد است كه حفظ، تداوم و بهره‌گيري از اين مفاهيم در تلطيف فضاي كالبدي و ذهني زندگي معاصر شهري تأثيرگذار است. براي اين منظور از آثار دوره اسلامی، نقوش، رنگ‌ها و معماري اسلامی برای فضاهای مغشوش و بی‌هویت معاصر که پر از ناگفته‌ها و پیام‌های معنوی و اجتماعی است استفاده می‌شود. منابع فرهنگي‌ـ‌ هنري غني ايراني‌ـ‌ اسلامي در گونه‌هاي مختلف هنر اسلامي به‌صورت بديع و نو مي‌تواند در هماهنگ نمودن اين غناي فرهنگي‌ـ‌ هنري با نوآوري‌ها، ابداعات و ابتكارات امروزي جهت كاربرد در تزيين بناها و مبلمان شهري، فضاهای عمومی و ساير اقسام هنر در جهت رفع نيازهاي روحي، بصري و اقتصادي پژوهش حاضر اين فرض اصلي را در خود دارد كه استفاده از عناصر هنري كه در گنجينه تاريخي و هنري ما وجود دارند در فضاي كنوني شهرها كه به‌شدت با فرهنگ‌هاي ديگر آميخته است، مي‌تواند به‌عنوان يك منبع هويتي عمل كند و مؤثر باشد. سرزمین ايران در دوره اسلامی شاهد افت و خيزهاي بسياري در زمینه‌های اجتماعی، سياسی، فرهنگي و هنری بوده است؛ اما در تمامی ادوار تاريخي، هنر ايرانی، در جستجوي نیروهای آسمانی بوده و كوشيده تا با وسايل كه دارد با اين نیرو ارتباط برقرار سازد و از قديمی‌ترين زمان‌ها، اگر چه هنر امري عادي و معمولی بود، اما ايرانيان براي زيبايي، مقامي بلند قائل بودند. هنر ايرانی بر تزیین مبتني است. اين تزيينات كه گاهي نشان‌دهنده عادات و عقايد ديني بوده، مي‌توانسته عميق‌ترين تأثیري را در انسان و محيط زندگي او به وجود آورد. در اين پژوهش سعی شده با بهره‌گیري از نقوش دوره‌ی اسلامی انتقال اين نقوش به محيط‌هاي زندگي اجتماعی، مردم را نسبت به فرهنگ، هنر، تمدن و هويت خويش آشنا نموده تا در كنار بهره‌گیري از اين موارد، آرامش و زيبايي هرچه بیشتر را در فضاهاي شهري، ايجاد نماید
كلمات كليدي : هنر ایرانی، محیط شهری
تاريخ دفاع : 1396-06-18