بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960275853
نام و نام خانوادگي : سولماز واحدی زارع
عنوان پایان نامه : طراحی گرافیک محیطی دانشگاه بر اساس ساختار کوفی بنائی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مریم گودرز پروری
چكيده : نقش اصلی گرافیک محیطی، راهنمایی واطلاع رسانی، زیباسازی محیط تسهیل در امر ارتباط و ایجاد هویت بصری عنوان شده است. این موارد در فرآیندی ناخودآگاه بر هویت و فرهنگ مخاطب تأثیر می‌گذارند. اگر بحران هویت و مشکلات فرهنگی عصر حاضر را از سویی وآشفتگی، و نابسامانی و ابهام فضاهای فرهنگی را از سوی دیگر از مشکلات مهم در مناسبات مکان‌های فرهنگی در نظر بگیریم، به ارتباط غیر کلامی، دوسویه و تنگاتنگ محیط و فرهنگ به عنوان تأمین کننده‌ی دو نیاز روحی و مادی انسان پی می‌بریم. در جوامع مدرن، عناصر و پدیده‌های محیطی، مأوایی برای ارتباطات انسانی شده‌اند. بی تردید اقتضائات جامع فرهنگی مدرنیته را نیز به همراه دارد، که بر سایر کارکردهای فرهنگی و ضروری آن سایه می‌افکند. پژوهش حاضر در نظر دارد نقش فرهنگی و هویتی خط بنائی بر گرافیک محیطی دانشگاه را از نگاهی تخصصی بررسی کند. همچنین عواملی را که در طراحی عناصر محیطی این مجموعه بزرگ فرهنگی، در بکارگیری ارزش‌های فرهنگی و هویتی دانشگاه موثر است، شناسایی و نیازسنجی کند. روش تحقیق این پژوهش بنیادی نظری و کاربردی است و اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه‌ای و سایت و مصاحبه گردآوری شده است کلمات کلیدی: خط بنائی، گرافیک محیطی، دانشگاه
كلمات كليدي : خط بنائی، گرافیک محیطی، دانشگاه
تاريخ دفاع : 1398-10-11