بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930459878
نام و نام خانوادگي : لادن حاجی‌بابا
عنوان پایان نامه : خوانش آثار هنرمندان تجسمی زن معاصر ایران بر اساس آرای ژاک لکان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ژاک لکان (1981-1901) پس از فروید، تأثیرگذارترین چهره در روان‌کاوی محسوب می‌گردد. روان‌کاوی که فمینیست‌ها، مارکسیست‌ها و منتقدان پسااستعماری از نظریات این فرانسوی بهره‌های فراوانی برده‌اند. در بیان لکان، هویت جنسی به عنوان یک قانون عمل می‌کند؛ چیزی که برای هر فرد مقرر می‌شود. هویت جنسی یکی از نمودهای جامعه است و آن بخش از رفتارها و نگرش‌های فرد نسبت به جنسیت خویش می‌باشد که تحت تأثیر شرایط فرهنگی-اجتماعی شکل می‌گیرد. آرای لکان در باب جنسیت زنانه که فروید در توصیف آن ناکام باقی مانده بود، منجر به بحثی پردامنه در دهه‌های 70 و 80 گردید. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین مفاهیم بنیادی لکان، مسأله‌ی دیگری و هویت جنسی در آثار دو تن از هنرمندان تجسمی زن فمینیسم معاصر ایران (شیرین نشاط و مهرانه آتشی)، بر اساس آرای ژاک لکان مورد تحلیل قرار بگیرند. دلیل انتخاب چنین موضوعی این است که در ایران نقد روان‌کاوانه عمدتاً در زمینه‌ی ادبیات نمایشی، رمان، نمایشنامه و ... صورت پذیرفته است و فقدان آن در حوزه‌ی هنرهای تجسمی هنرمندان ایران به چشم می‌خورد و از طرفی دیگر، هنرمندان زن ایرانی به طور مبسوط مورد تحلیل لکانی واقع نشده‌اند. بر همین اساس پرداختن به آثار هنرمندان تجسمی زن معاصر ایران حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش خوانش شش اثر از هنرمندان زن ایرانی بر مبنای مفاهیمی چون ساحت خیالی، مرحله‌ی آینه‌ای، ساحت نمادین، دیگری، میل، فالوس، قانون پدر و ژویی‌سانس صورت گرفته است
كلمات كليدي : هنرمندان تجسمی زن، ایران، ژاک لکان
تاريخ دفاع : 1396-04-28