بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950163897
نام و نام خانوادگي : سمیه دادخواه جدید
عنوان پایان نامه : تصویرسازی در گرافیک محیطی (فضای باز) و تاثیر آن بر کودک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : وحید شیخیان ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ادریس مستقیم
چكيده : کودکان بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند، چراکه رشد و تربیت آن ها در فضایی سالم برای ساختن آینده جامعه نقش بسزایی دارد.توجه به آرامش روانی آن ها و رشد جسمانی کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از زبان های بصری ارتباط با کودکان و هدایت آن ها به سوی رشد و بالندگی، هنر گرافیک است. گرافیک به شاخه هی مختلفی تقسیم میشود که یکی از این زیر شاخه ها گرافیک محیطی است که بنابر نیاز دنیای مدرن بوجود آمده است. گرافیک محیطی پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی کودکان است، که در مکان هایی مه مختص به کودکان است با فرم ها و رنگ های مختلف حضور پیدا می کند تا این نیاز را پوشش دهد. بنابر این نباید از ضرورت به کارگیری رنگ، فرم و فضا به عنوان عامل موثر در گرافیک محیط رشد کودکان غافل شد. در طراحی گرافیک محیطی ویژه کودکان باید ویژگی های رشد آنان را در نظر گرفت. طراحی فضای فراخور حال کودکان نیازمند شناخت کافی از ویژگی های رشد آنان دارد. خصوصیات جسمانی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد، اساس برنامه ریزی فضا و طراحی برای آنان است. بنابراین وظایف طراح گرافیک محیطی، آگاهی از رشد، زیبایی شناسی کودک و شناخت راه های آموزشی آسان و انتقال مفاهیم به آن ها می باشد کلمات کلیدی : کودک ، محیط ، گرافیک محیطی
كلمات كليدي : کودک ، محیط ، گرافیک محیطی
تاريخ دفاع : 1399-05-07