بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950214226
نام و نام خانوادگي : حسین پورشیخ آهندانی
عنوان پایان نامه : مطالعۀ سلیقۀ خریداران آثار مجسمۀ فروشگاه‌های شهر‌کتاب تهران با تکیه بر سبک آثار
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
لطیفه سلامت باویل
چكيده : مجسمه به‌عنوان یک اثر هنری در میان کالاهای فرهنگی عرضه‌شده در شهر کتاب تهران در انواع مختلفی عرضه‌شده است. این تنوع که هم ازنظر جنس و مواد سازنده و هم ازنظر سبک ظاهری یعنی خط، سطح، رنگ و فرم است، گستره بسیار متنوعی برای خریداران این محصول فرهنگی در شهر کتاب ایجاد نموده است. مخاطبان این آثار با توجه به سلیقه خود که ازنظر بوردیو عوامل گوناگونی در شکل‌گیری آن دخیل هستند، اقدام به انتخاب مجسمه‌ای مناسب برای خود می‌نمایند. پیر بوردیو معتقد است سلیقه به معنی کلمه شکلی از عشق به تقدیر است. همان‌طور که ارسطو گفته است، چون همه اجسام رنگ دارند ما می‌توانیم دریابیم که رنگ بعضی متفاوت با بعضی دیگر است، اشیاء مختلف به کمک وجه مشترکشان از هم متمایز می‌شوند . به همین سادگی، پاره طبقه‌های فرادست درست به کمک چیزی خود را از دیگران مشخص می‌کنند که آن‌ها را به‌طور اعم به اعضای این طبقه، تبدیل می‌کند، یعنی نوع سرمایه‌ای که منشاء امتیاز آنان است و آداب مختلف ادعای تشخیص و تمایز که به سرمایه مذکور ربط پیدا می‌کند. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش می‌توان گفت که سلیقه یکی از فاکتورهای سرمایه فرهنگی است. سلیقه اصولی است که مردم را قادر می‌سازد در میان کالاهای طبقه‌بندی‌شده آنچه مناسب ایشان است، بشناسند. این در حالی است که سلیقه درروند زندگی انسان تحت عوامل مختلفی همچون طبقه اجتماعی افراد، میزان درآمد، تحصیلات و... قرار می‌گیرد. واژگان کلیدی: سبک ظاهری، مجسمه، سلیقه، فروشگاه‌های شهر کتاب، پیر بوردیو
كلمات كليدي : سبک ظاهری، مجسمه، سلیقه، فروشگاه‌های شهر کتاب، پیر بوردیو
تاريخ دفاع : 1399-06-10