بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960270413
نام و نام خانوادگي : زهرا سپهری
عنوان پایان نامه : بررسی و تحلیل زیبایی‌شناسی مکتب نگارگری آل‌جلایر با تأکید بر نگاره‌های دیوان سلطان‌احمد
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : زهرا چیت ساز ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دیوان سلطان‌احمد جلایر(813-784ق) که در نگارخانه فریر موزه اسمیت¬سیون واشنگتن نگهداری می‌شود. یکی از نسخه‌های خطی مهم تاریخ نگارگری ایران است که شروع‌کننده سبک جدیدی از نگارگری و کتاب‌آرایی در سده نهم و دوران بعدازآن به شمار می‌رود. این کتاب شامل هشت تشعیر می‌باشد که توسط استاد بزرگ عبدالحی به تصویر درآمده و که هفت مرحله عرفان منطق‌الطیر عطار را نشان می‌دهند. در این رساله به بررسی تاریخ جلایر و اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن دوران و نیز خصوصیات هنری مکتب جلایری و همچنین به بررسی کامل این نسخه خطی و هنرمندان آن و مروری بر آثار هنری آن دوران پرداخته شده است. سپس زیبایی‌شناسی مدرن و زیبایی‌شناسی اسلامی بیان‌شده و سپس نگاره‌های دیوان مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته هفت مرحله عشق در اشعار عطار بررسی‌شده و با عناصر و نشانه‌ها و تمثیلات در این نگاره‌ها تطبیق داده‌شده است. و در آخر نگاره‌ها بر اساس زیبایی‌شناسی اسلامی و دوران جلایر بیان‌شده است. این رساله به روش کتابخانه‌ای و به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام‌گرفته است. واژگان کلیدی: سلطان‌احمد، زیبایی‌شناسی، نگارگری، آل‌جلایر، منطق‌الطیر، عطار، مینیاتور
كلمات كليدي : سلطان‌احمد، زیبایی‌شناسی، نگارگری، آل‌جلایر، منطق‌الطیر، عطار، مینیاتور
تاريخ دفاع : 1398-04-25