بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960123810
نام و نام خانوادگي : سیده شیرین مختارنژاد
عنوان پایان نامه : ارتباط بین مدل های سازنده گرا برای آموزش علوم و موسیقی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهسا خویی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
چكيده : در حوزه ی آموزش تعدادی از مدل های تدریس مبتنی بر ساخت گرایی وجود دارد. مدل سه مرحله ای، مدل 4E، مدل 5E، مدل7E تنها چهار نوع کاربرد سازنده گرایی در کلاس های درس هستند. "رویکرد ارف" و مراحل یادگیری آن نیز دیگر مدل رایج مورد استفاده در آموزش به ویژه در کلاس های موسیقی است. هدف این پایان نامه ارائه ی برخی از مدل های مبتنی بر سازنده گرایی، که در آموزش علوم مورد استفاده قرار می گیرند و مراحل یادگیری "ارف" با جزئیاتشان است؛ و در نهایت ایجاد ارتباط بین آنها برای فراهم آوردن منبعی برای کمک به معلمانی که روش تدریس آنها بر اساس مدل های ساخت گرایانه می باشد.
كلمات كليدي : مدل های سازنده گرا، علوم، موسیقی
تاريخ دفاع : 1398-09-28