بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950113574
نام و نام خانوادگي : ساغر بهرام گلیم گوش
عنوان پایان نامه : عوامل تخریب زیست محیطی ایران(بعد از انقلاب صنعتی دوم)در آیینه تایپوگرافی متحرک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ساسان ودیعه ,
سيد نجم الدین اميرشاه کرمی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سيد نجم الدین اميرشاه کرمی
چكيده : در این پژوهش در پنج فصل سعی شده تا با قابلیت‌های تایپوگرافی متحرک در عصر دیجیتال در حوزه ارتباط تصویری آشنا شویم اینکه چگونه می‌توانیم بهترین ارتباط را به واسطه دانش تایپوگرافی متحرک در دنیای تصاویر داشته باشیم.بر طبق نتایج بدست آمده نقش فرهنگ برای آگاهی افراد در سطوح مختلف اجتماعی، برای حفاظت از محیط زیست بسیار مهم بوده و ایجاد رغبت و انگیزه براي حفاظت و کاهش آلودگی محیط زیست شهرها یکی از کارکردهای مهم فعالیتهای فرهنگی می‌باشد . بر همین اساس گرافیک متحرک به عنوان هنری که بر آمده از تکنولوژی می‌باشد، توانایی ایجاد ارتباط بهتری با مخاطب عصر حاضر که بخش‌های زیادی از زندگی او هم با تکنولوژی عجین شده دارد. همچنین امروزه به دلیل رشد سریع علوم در کنار سرعت زندگی شهری، زمان عنصر ارزشمندی است.به همین خاطر باید از رسانه ایی استفاده نمود که در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به مخاطب ارائه نماید، از این رو گرافیک متحرک به دلیل آکه علاوه بر حس بینایی با حس شنوایی مخاطب سرو کار دارد نسبت به رسانه های دیگر گرافیک تاثیر بیشتری دارد.در این پروژه سعی در فهم آن است که چگونه حرکت می‌تواند به کلمات قدرتی دهد که مانند بازیگران زنده عمل کنند و واسطه نمادین برای انتقال پیام و اندیشه در کوتاه‌ترین زمان باشد و تلفیق بیشتر آن با حرکت، زمان، صدا که از قابلیت‌های دنیای گرافیک متحرک است، موجب انتقال ساده و و سریعتر اطلاعات و ایجاد یک پیام واظح و روشن شود.بر همین اساس در این پروژه از تایپوگرافی متحرک در زمینه انتقال عوامل تخریب محیط زیست و آلودگی های شهری بعد انقلاب صنعتی دوم پرداخته ایم.
كلمات كليدي : تایپوگرافی متحرک، ارتباط تصویری،عصر دیجیتال،، محیط زیست، انقلاب صنعتی
تاريخ دفاع : 1399-04-17