بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960143713
نام و نام خانوادگي : نسرین سلطان علیزاده
عنوان پایان نامه : بررسی موسیقی افلاک در اشعار و سماع مولانا با رویکردی بر فیزیک کوانتوم و نجوم
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
پویا سرایی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مهسا خویی
چكيده : امروزه دانشمندان علومی چون فیزیک کوانتوم و نجوم با دست‌یابی به تکنولوژی‌های جدید و تئوری‌ها و قوانین خود توانسته‌اند اطلاعات نوین و قابل‌توجهی از کیهان را در اختیار انسان قرار دهند و به مؤلفه‌هایی از اجرام آسمانی دست یابند و به بررسی موسیقی کیهانی به‌طور گسترده بپردازند. مطالعات جدید در این حوزه نشان از وجود امواج، نُت‌ها و ریتم‌های موسیقایی، اصوات نواخته شده و صادر شده از کُرات آسمانی داشته که با مفهوم فلسفی فیثاغوریان در رابطه با وجود هارمونی در حرکات اجرام آسمانی و موسیقی کیهانی که قرن‌ها پیش مطرح شده بوده است، مطابقت دارد. از منظری دیگر بر طبق تئوری جدید در فیزیک کوانتوم نظریة ریسمان مطرح است که منشأ پیدایش عالم و تمامی مواد و ذرات پدیدآورندة هستی و موجودات را عنصری موسیقایی معرفی می‌کند. طبق این نظریه، عناصر پایه‌ای جهان ذرات نقطه‌ای نیستند بلکه رشته‌های یک‌بعدی بسیارکوچک فوق میکروسکوپی هستند که مدام در حال نوسان و ارتعاشات موسیقایی می‌باشند. این نظریه تئوری واحدی ارائه می نماید که در آن تمام گونه‌های ماده و انواع نیرو از ریسمان‌های نوسانگر ساخته شده‌اند که در نتیجه سازندة جهان هستی‌اند. از دیرباز در میان مضامین اشعار شعرا و فیلسوفان حکیم نیز شاهد جایگاه والا و ارزشمند موسیقی در به‌کمال ‌‌رساندن انسان‌ها بوده‌ایم و در این‌باره کتب و رسالات فراوانی نیز به رشتة تحریر درآمده است. به باور بسیاری از صاحبدلان، موسیقی امری مقدس و ماورایی و متعلق به افلاک بوده و در فلسفة اسلامی و حتی پیش از آن در یونان یکی از بخش‌های حکمت نظری به‌شمار می‌رفته است. موسیقی و رقص در دنیای عرفان موضوعی شناخته شده بوده است و عرفای ایرانی به آن پی برده و با بیان‌های متفاوت آن‌را در اشعار خود منعکس کرده‌اند. در این میان، مولانا درون‌مایه‌های شگفتی از نغمات افلاک و موسیقی آسمانی در اشعار و طریقت خود بیان داشته است. او که قائل به تفاوت میان موسیقی زمینی و آسمانی بوده با الهام و تأسی از طبیعت خواستار آن شده که موسیقی معنوی و برگرفته از آسمان و ملکوت را به گوش جهانیان برساند. با بررسی و تفحص در اشعار آن حضرت به حقایقی از توانایی و قدرت ماورائی وی می‌توان پی برد که او را قادر به درک و دریافت ارتعاشات و امواج حاصله ساخته که بازخوردش به وضوح در اشعار و سماع ایشان نمود و تجلی یافته است که امروزه پس از قرن‌ها اخترفیزیک‌دانان و ستاره‌شناسان با دستیابی به تکنولوژی و قوانین و تئوری‌های نوین تنها توانسته‌اند به‌گوشه‌ای از آن دست یابند.
كلمات كليدي : موسیقی افلاک، اشعار، سماع، مولانا، فیزیک کوانتوم، نجوم
تاريخ دفاع : 1399-03-16