بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۵۰۵۰۲۴۵۵
نام و نام خانوادگي : سیده آمنه خدادادی
عنوان پایان نامه : بررسی سیستم های پداگوژی در دانشگاه های موسیقی ایران مقطع کارشناسی ارشد
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سیمون آیوازیان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
چكيده : مجموعه حاضر با بهره‌گیری از آموخته‌ها و تجربه‌های اساتید گذشته و حال حاضر موسیقی ایران و آموخته ها و تجربیات اینجانب نوشته شده است واز همان آموخته‌ها و تجربه‌ها به نتیجه رسیده است. در هر مبحث این مجموعه، آثار تحقیقی و تجربیات پژوهشگران در هر زمینه مورد استفاده قرار گرفته که جا دارد در سر آغاز مجموعه به آنها اشاره شود، انسان غارنشین برای بقا و زنده ماندن ناگریز به تجربه کردن، مواجه شدن و رویارویی با غرایز و نیاز های خود بوده است. چرا که در آن زمان هدف، حفظ بقاء بوده است و راهی به جز تجربه کردن وجود نداشت. بی شک نخستین آموزش بشر از همین روزگار با تکیه بر تجربه حواس و یادگیری از طبیعت آغاز گردید و با گذشت صدها سال محصول این خود آموزی و تجربه‌ی طبیعی ساخت ابزارهای ابتدایی و خانه های بی استقامت بود. به تدریج با به وجود آمدن جوامع این آموزش سرعت و رشد بالاتری پیدا کرد و دومین نوع آموزش یعنی یادگیری از یکدیگر به وجود آمد. اما روزگاری رسید که جوامع بشری به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت سریع باید گروهی به امر آموزش نسلهای جدید بپردازند تا فرزندان نیز همانند پدران از نقطه صفر شروع نکرده و تجربیات نسلهای گذشته در زمان اندک به آنها منتقل شود.زندگی در عصر حاضر که ماشین و تکنولوژی هر لحظه پیشرفت کرده و قادر هستند بسیاری از نیاز های انسان را مرتفع کند، انسان نیز بسیاری از نیاز های خود را به ماشین محول کرده و استفاده از علوم گوناگون و تجربیات را جایگزین تجربه و خطر کردن نموده است.با نگاهی به سیستمهای آموزشی روز دنیا در می یابیم یک سیستم آموزشی استاندارد داراری ویژگیهای منحصر به فردی است که یک فرد بالغ و تحصیل کرده را به جامعه تحویل می دهد که از تمامی ابعاد رشد کرده و قادر است در راستای پیشبرد اهداف جامعه قدم بردارد. در بررسی جایگاه موسیقی در ادیان از آن جا که موسیقی با روح و قوای روحانی سر و کار دارد از دیر باز مورد توجه ادیان و مذاهب مختلف قرار داشته است و پیروان هر دینی از موسیقی در اجرای مراسم دینی خود استفاده می کرده اند. هندو ها نماز و عباداتشان همه توام با سرودهای مذهبی و تشریفات خاص در معابد با ساز و موسیقی انجام می پذیرد هم چنین نقوش باقی مانده از دوران عظمت ایلام(مربوط به حدود قرن هشتم قبل از میلاد)کاهنان معبدی را نشان می دهد که قر بانی خود را هدیه میکنند و سه نوازنده‌ی چنگ نواز با سازی شبیه دف مشغول نوازندگی هستند.در دیانت یهود مراسم مذهبی بیش تر با نوای نی توام می شود و لغت "مزمار"به معنی نی و "مزمور"سرودها و اشعاری را می گویند که با نی نواخته می شودو مزامیر حضرت داوود و نحوه‌ی اجرای آن نمونه‌ی بارزی است از کاربرد موسیقی در دیانت یهود.در دیانت مسیح مراسم مذهبی ابتدا به صورت" آکاپلا"(بدون همراهی ساز) وسپس با همراهی سازهائی مثل ارگ اجرا شد .در دیانت زرتشت به هنگام خواندن سرود های مذهبی از موسیقی خاصی استفاده می شود .در سبک های باز مانده از نیایش در آتشکده های قدیم نیز وزنی یکنواخت و ابتدائی خودنمائی می کند و هر نت موسیقی در مقابل یک هجا قرار دارد.در اسلام گرچه در مدح وذم موسیقی-هردو-مطالب متعددی موجود است اما به نظر می ر سد آنچه در اسلام مورد نکوهش یا حرمت واقع شده همان چیزی است که کم و بیش در ادیان دیگر نیز مورد تایید قرار نگرفته است.در دیانت بابی، موسیقی کم کم ارج و قرب از دست رفته‌ی خود را به دست می آورد و این روند در دیانت بهائی ادامه می یابد تا جائی که در بسیاری از آثار دینی بهائی اهمیت و مقام متعالی موسیقی صریحأ مورد تائیر قرا ر می گیرد. بعد از تعریف پداگوگ و پداگوژی به بررسی سیستم ها‌ی پداگوژی در دانشگاه های موسیقی ایران میپردازیم. برای روند بهبودی موسیقی ایران باید شیوه های نوین روز دنیا را شناخت و در دانشگاه ها به کار برد، با یک برنامه ریزی دقیق تحصیلی و به کار بردن پداگو گ های متخصص میتوان به بهتر شدن موسیقی ایران امیدوار شد. کلید واژه ها: جایگاه موسیقی در ادیان، پداگوگ ، پداگوژی ، بررسی سیستم ها‌ی پداگوژی.
كلمات كليدي : جایگاه موسیقی در ادیان، پداگوگ ، پداگوژی ، بررسی سیستم ها‌ی پداگوژی.
تاريخ دفاع : 1398-09-16