بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940145698
نام و نام خانوادگي : مليحه مجيدي پور
عنوان پایان نامه : بررسی کیفیت فرهنگ عمومی در قبال زباله از دید هنر ارتباط تصویری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده :
كلمات كليدي :
تاريخ دفاع : 0000-00-00